شرایط ارائه سرویس فناوری و اطلاعات سایه

خریدار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بخش پشتیبانی و در بانک اطلاعات کاربران شرکت وجود دارد و سرویسهای خریداری شده تحت حساب وی مدیریت می شود.

در مورد خریداران با هویت شخص حقوقی، یک نفر نماینده تام الاختیار در بخش پشتیبانی معرفی می گردد. این نماینده نسبت به سرویس تهیه شده همانند خود شخص حقوقی اختیار تام دارد. وظیفه اعلام کتبی نماینده جدید در آینده بر عهده خریدار بوده و شرکت در صورت عدم دریافت اعلام کتبی مسئولیتی نسبت به حقوق وعملکرد مالکیتی ومسئولیتی خریدار نخواهد داشت .

برای حفظ حقوق قانونی خریداران، کلیه خریداران موظف به ارایه اطلاعات هویتی خود شامل کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی ودرخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات، به شرکت می باشند. در صورتیکه شرکت، در هنگام تکمیل فرآیند خرید وبه جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل این مدارک ننماید پس از آن حق دریافت این مدارک همواره برای شرکت محفوظ بوده و با عدم ارایه مدارک در زمان مقرر به  شرکت، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود. شرکت مسئولیتی در قبال کنترل صحت امضاﺀیا مدارک خریداران و نمایندگان آنها ندارد.

در صورتیکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزینه ویا بهبود کیفی خدمات نگهداری و تمدید، به جای مشخصات خریدار مشخصات شرکت ارایه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکیت و کلیه حقوق و مسئولیتهای قانونی بر عهده خریدار خواهد بود.

روش ارتباطی مستند شرکت با خریدار، آدرس ایمیل خریدار(حساب کاربری وی در بخش پشتیبانی) و پاسخ به تیکت های بخش پشتیبانی که حساب کاربری وی در آن ثبت شده است، خواهد بود.

روش ارتباطی مستند خریدار با شرکت، ثبت درخواست (تیکت) در بخش پشتیبانی خواهد بود.

شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارده بر خریداری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر  به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

تغییرات شرایط سرویس دهی شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی و توافقات مجامع بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارایه شرکت و از آنجا که  این قوانین و توافقات در سطح کشور و بین الملل به طور آنلاین و ماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در شرایط سرویس دهی را بر خود محفوظ می داند و نسخه بروز شده را از طریق لینک به صفحه شرایط استفاده ، در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وخریدار می بایست موارد را عندالزوم کنترل نماید.

در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، خریدار در صورت تمایل به ارتقا در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود . لیکن خدمات خریداری شده با تعرفه قبلی تا پایان دوره آن ارایه می گردد.

ارتقای سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل  تفاضل هزینه دوسرویس در ماه های باقیمانده از سرویس می باشد.

سرویسهای خریدار تنها ارتقا (Upgrade) می یابد و تنزل (Downgrade) داده نمی شود.

تغییرات فنی برای بهبود کیفیت خدمات حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارایه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت، بخش پشتیبانی و یا ارسال ایمیل اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت ضمنا خریدار به شرکت وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی ، سرور های مجازی و سرویسهای میزبانی آن نماید.   

تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست (تیکت) خریدار یا نماینده وی در بخش پشتیبانی انجام میگردد.

شرکت در راستای حفظ حقوق مشترکین خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت کند.

شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق با نیاز و یا عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده و تحویل شده ندارد.

حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور و با فرض بدترین حالات ممکن است به شرح ذیل است:

•    سرور اختصاصی 7 روز کاری

•    سرور مجازی 7 روز کاری

•    ثبت دامنه 3 روز کاری

•    سرویس میزبانی 3 روز کاری

•    خدمات خرید لایسنس و خدمات ارزی 7 روز کاری

بدلیل مسائل امنیتی کنترل پنل دامنه در دسترس مشترکین قرار نمی گیرد و با در خواست مشترک سریعا این امکان فراهم می گردد. توجه نماید که مالک دامنه به هر شکل مشترک می باشد.

کلیه دامنه های ملی در پنل مستقل شرکت ثبت می گردند و برای داشتن کنترل پنل دامنه های ملی می بایست قبل از ثبت دامنه مشترک اعلام نمایید تا پنل شخصی ایجاد گردد.

شرکت با تدابیر امنیتی خود مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.

شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی از نرم افزارها، applicationها و یا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.

شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار و سرورهای خود ندارد.

خریدار موظف است از پسوردهای خود محافظت نماید. در صورتیکه به هر دلیلی پسورد کاربر در اختیار شخص ثالث قرار گرفت شرکت مسئولیتی نسبت به عواقب آن ندارد.

شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرویس خریدار می باشد و همچنین آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

شرکت تلاش خود را برای حصول بالاترین سطح امنیت ممکن برای حساب آنلاین خریداران انجام  می دهد از اینرو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که شرکت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی شکایت و اخذ خسارت از متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. شرکت  هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به شرکت، سایر مشتریان شرکت و یا مرکز داده سرویس مورد نظر خواهد بود.

•    استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.

•    نصب  و یا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.

•    ارسال یا اجرای فایلهای مخرب به هر زبان برنامه نویسی و سعی در نفوذ به حریم فایلهای دیگر کاربران یا فایلهای سرور

•    استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد

•    استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس و سایر سرویسهای شرکت و سایر مشترکین گردد

•    وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا و یا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری

•    ارسال هرزنامه (Spam)  عمدا و یا سهوا (ملاک گزارش بررسی تیم فنی شرکت می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.

•    ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا

•    گزارش فنی شرکت و یا مرکز داده که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون شرکت.

•    عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)

•    انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارایه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر مشترکین گردد.

•    استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.

•    انجام فعالیت IRC

•    عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.

مختل كردن امنیت سیستم یا شبكه. در صورت بروز چنین مسائلی شرکت حق پیگرد قانونی و شکایت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد. نمونه هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبكه شامل موارد ذیل می شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده ها، سیستم یا شبكه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسكن یا آزمایش آسیب پذیری یك سیستم یا شبكه، مداخله در خدمات ارایه شده به هر كاربر، میزبان یا شبكه، شامل: تلاش برای دسترسی به اطلاعات نامه های الكترونیكی، تلاش عامدانه برای پر كردن فضای یك سیستم، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایتها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

شرکت در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای شرکت برای عموم سرویسها در تعرفه درج شده است. لیکن موارد زیر نیز باید در نظر باشند.

•    حداکثر Data Transferمجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه                                                             

•    حد اکثر  Disk Spaceبر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.

شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار و یا کاهش مصرف، اقدام به ارایه سرویس دهی خواهد نمود.

در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست):

•    قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز

•    استفاده غیر مجاز از علائم و اسامی تجاری دیگران

•    استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران

•    هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران

•    اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور

•    انتشار اکاذیب علیه دیگران

•    ادعاهای دروغین وغیرقابل استناد

•    کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود

•    سایتهای فعال در زمینه HYIPو یا دارای سیستم هرمی

•    فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد

•    سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی

•    استفاده از سرویس های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی و غیر اخلاقی به هر شکل

مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شده خریدار و یا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.

در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات و هزینه های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.

خریدار حق استفاده از محتوای اشخاص ثالث را بدون کسب رضایت ایشان ندارد ودر صورت اعلام این اشخاص به شرکت و ارایه مدارک مثبت قابل قبول برای شرکت حق قطع فوری سرویس تا رسیدگی کامل برای شرکت محفوظ بوده و مسئولیت جبران کلیه خسارات وارد بر اشخاص ثالث و شرکت بر عهده خریدار است.

شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها و اقامه دعوا و ارایه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

خریدار موظف است که کلیه مواد شرایط استفاده سرویس، ضوابط شرکت و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی و دریافت خسارت از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و هزینه وارده بر شرکت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس و یا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار و برنامه نویسی وب و نرم افزارها و مشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

ارایه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای بخش پشتیبانی و به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، فکس و یا تلفن اعلام گردد با اهمیت پایین تری رسیدگی می گردد.

خدمات پشتیبانی از طریق تلفن در ساعات و روزهای کاری 8:30 الی17 شنبه تا چهارشنبه و 8:30 الی 12:30 در روزهای پنج شنبه انجام می گردد.

نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای پشتیبانی باید از طریق بخش پشتیبانی باشد که زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی و هویت خرید مشخص باشد

عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف 24 ساعت) از زمان وقوع از طریق ارسال ایمیل به آدرس info /at/ prohosting.ir  اعلام گردد.

شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.

شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت.

به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی و مجازی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد

شرکت جهت امنیت بیشتر، از فایلها و بانکهای اطلاعاتی خریداران بصورت  روزانه backupمی گیرد. و تا یک روز قابل دسترسی است. در صورت بروز مشکل شرکت تعهدی نسبت به بازگرداندن این backupندارد.

خریدار درصورت نیاز به فایلهای backupتهیه شده توسط شرکت با ارسال درخواست ، دسترسی خواهد داشت.

شرکت تعهدی نسبت به ارایه رایگان داده های  موجود بر روی backup server  های خود به خریدار ندارد.

از ایمیلها و اطلاعات موجود در mailboxکاربر هیچگونه backupگرفته نمی شود.

شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. بروز هر یک از موارد فورس ماژور موجب تخطی خریداران از شرایط خدمات نخواهد شد.  در صورت تحقق شرایط فورس ماژور شرکت حق عدم سرویس دهی تا رفع موارد خواهد داشت . ملاک تحقق شرایط فورس ماژور شرایط عمومی جامعه، صنفی، اقتصادی و مالی و یا برگه استعلام شرکت از کمسیون اینترنت سازمان اینترنت نظام صنفی خواهد بود. تحریم و عدم امکان تبادل ارز و یا بروز مشکلات سخت افزاری از موارد فورس ماژور خواهد بود.

با پرداخت مبلغ سرویس و یا عضویت در بخش پشتیبانی شرکت، خریدار مواد شرایط استفاده سرویس را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارایه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارایه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارایه شوند فاقد اعتبار می باشند. شرکت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد. شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.

سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.