مدیریت سرور

مدیریت سرور های مجازی و اختصاصی با پیکربندی های مختلف از لحاظ سیستم عامل، مجازی ساز، کنترل پنل و نرم افزار ها و تنظیمات آنها مرتبط می باشد.

فناوری و اطلاعات سایه شما را در نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات ، عیب یابی و ارائه راهکار مناسب و به روز رسانی نرم افزار ها همراهی می نماید.

ارائه این سرویس برای مشترکین سرور های مجازی و اختصاصی در دو بسته قابل ارائه می باشد:

•   سرور های مجازی: ماهیانه 15000 تومان

•   سرورهای اختصاصی ماهیانه: 40000 تومان