شماره حساب های فناوری و اطلاعات سایه

جهت خرید و یا تمدید هزینه سرویس های خود می توانید از طریق مرکز مشترکین کلیه صورتحساب های خود را به صورت آنلاین با کلیه کارت های عضو شتاب پرداخت نمایید.

در صورت تمایل می توانید از شماره حساب های زیر جهت پرداخت اینترنتی و یا حواله بانکی استفاده نمایید. لطفا بعد از پرداخت، مشخصات واریز را از طریق مرکز مشترکین برای ما ارسال نمایید.

بانک ملی

شماره حساب : 0301032801009

شماره کارت : 6037 9911 5020 4182

شماره شبا : IR64 0170 0000 0030 1032 8010 09


بانک ملت

شماره حساب : 3246492931

شماره کارت : 6104 3379 7822 5835


کلیه شماره حساب ها به نام آقای محمدعلی باقرزاده می باشند.