ورود شماره تماس
شماره تماس

013 33 55 54 40

جهت ارتباط لطفا از ساعت 8:30 الی 20:00 تماس حاصل فرمایید. در صورت اشغال بودن با شماره 09199309611 تماس بگیرید.

ارتباط با ما

انتخاب سرویس

Nor 1 (1 موجود است)
میزان فضا: 25 مگابایت
پهنای باند: 500 مگابایت
MySQL اکانت: ندارد
ایمیل: 1 عدد
FTP: 1 عدد
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
3,800 تومان سالیانه
Nor 2
میزان فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند: 3 گیگابایت
MySQL اکانت: 2 عدد
ایمیل: 10 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
25,000 تومان سالیانه
Nor 3
میزان فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند: 5 گیگابایت
MySQL اکانت: 3 عدد
ایمیل: 20 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
35,000 تومان سالیانه
Nor 4
میزان فضا: 3 گیگابایت
پهنای باند: 8 گیگابایت
MySQL اکانت: 4 عدد
ایمیل: 30 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
45,000 تومان سالیانه
Nor 5
میزان فضا: 4 گیگابایت
پهنای باند: 11 گیگابایت
MySQL اکانت: 5 عدد
ایمیل: 40 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
55,000 تومان سالیانه
Nor 6
میزان فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: 15 گیگابایت
MySQL اکانت: 6 عدد
ایمیل: 50 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
65,000 تومان سالیانه
Nor 7
میزان فضا: 6 گیگابایت
پهنای باند: 18 گیگابایت
MySQL اکانت: 7 عدد
ایمیل: 60 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
75,000 تومان سالیانه
Nor 8
میزان فضا: 7 گیگابایت
پهنای باند: 21 گیگابایت
MySQL اکانت: 8 عدد
ایمیل: 70 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
85,000 تومان سالیانه
Nor 9
میزان فضا: 8 گیگابایت
پهنای باند: 25 گیگابایت
MySQL اکانت: 9 عدد
ایمیل: 80 عدد
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: ندارد
95,000 تومان سالیانه
Nor 10
میزان فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: 30 گیگابایت
MySQL اکانت: 30 عدد
ایمیل: نا محدود
FTP: نا محدود
کنترل پنل: DirectAdmin
افزودن دامنه: 1 عدد
10,500 تومان ماهیانه
105,000 تومان سالیانه

Powered by WHMCompleteSolution